Schoolvakanties

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

noord

21 oktober t/m 29 oktober 2017

midden

14 oktober t/m 22 oktober 2017

zuid

14 oktober t/m 22 oktober 2017

Kerstvakantie

heel Nederland

23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie¹

noord

24 februari t/m 4 maart 2018

midden

24 februari t/m 4 maart 2018

zuid

17 februari t/m 25 februari 2018

Meivakantie

heel Nederland

28 april t/m 6 mei 2018

Zomervakantie

noord

21 juli t/m 2 september 2018

midden

14 juli t/m 26 augustus 2018

zuid

7 juli t/m 19 augusstus 2018


Overzicht schoolvakanties schooljaar 2018-2019

Soort vakantie

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie¹

noord

20 oktober t/m 28 oktober 2018

midden

20 oktober t/m 28 oktober 2018

zuid

13 oktober t/m 21 oktober 2018

Kerstvakantie

heel Nederland

22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Voorjaarsvakantie¹

noord

16 februari t/m 24 februari 2019

midden

23 februari t/m 3 maart 2019

zuid

23 februari t/m 3 maart 2019

Meivakantie

heel Nederland

27 april t/m 5 apri 2019

Zomervakantie

noord

13 juli t/m 25 augustus 2019

midden

20 juli t/m 1 september 2019

zuid

6 juli t/m 18 augustus 2018

¹ Voor deze vakantie geeft het ministerie van OCW alleen adviesdata. Scholen mogen hier dus van afwijken. 

 Scholen kunnen de meivakantie met een week uitbreiden.

Advies: ga bij uw vakantieplanning altijd even bij de scholen van uw kinderen na, wanneer zij exact vakantie hebben om problemen achteraf te voorkomen!

Bron: Ministerie van OCW, www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties